Home

 

Activiteiten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Activiteiten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"43542"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Recente activiteiten

Over de Stichting

De Stichting Ruimtelijk Management (opgericht in 2007) brengt kennis en kennissen samen. De ruimtelijke praktijk, daar draait het om.  

We delen ervaring en werken aan vaardigheden. Associés werken veelal als bij rijk, provincies en gemeenten, als zelfstandige projectmanager, stedenbouwkundige of ontwikkelaar. Individueel succesvol, maar samen nog sterker.

 Jaarlijks komen we ongeveer 8 keer bijeen voor projectbezoek, inhoudelijke kennisbijeenkomsten, een vaardighedentraining en als hoogtepunt de Ruimtereis naar een Europese stad. 

In de afgelopen jaren zijn onder andere de volgende thema's, excursies en vaardighiedstrainingen aan bod gekomen;

Thema's

Retail en winkelleegstand centrumgebieden, Grondexploitaties, Projectfinanciering, Gebiedsontwikkeling anno nu - en nu?, Contractrecht, Burgerparticipatie, Scheiden van Wonen en Zorg, Nieuwe Omgevingswet, Stelselherziening woningcorporaties, Maatschappelijk vastgoed terug naar de samenleving, Ladder Duurzame Verstedelijking, Huurwoningen, buitenlandse investeerders als vliegwiel

Excursies / projectbezoeken

Kop van Zuid, Katendrecht en Markthal. Amsterdam, Zutphen Ruimte voor de Rivier, Amersfoort, Nijmegen Waalfront en Waalsprong, Zwolle, versnellingsactie woningcorporaties, Hedwigepolder, Doel en havenontwikkeling Antwerpen

Vaardighedentrainingen

Structureren van en communiceren over mijn project, Snellezen, Mutual Gains Approach, Onderhandelen, Geheugentraining

 

Associés

{"tabBasic":{"type":"users","title":"Associés","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"50","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"28205"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"5000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Arthur van Iterson (voorzitter, partner bij Smart2Result), Erik Smeijers (secretaris, eigenaar SOM Projecten), Erik Blok (penningmeester, eigenaar Bureau7) en Gjath Helfrich (Procesmanager, Advise-R).

 

Cookie-instellingen