Submenu

Energietransitie

Arthur van Iterson 28-11-2019 1954 keer bekeken

Het Energielandgoed Wells Meer is een prachtig voorbeeld van hoe de kleine gemeente Bergen (L) de opgave voor de energietransitie inzet als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling die meerwaarde oplevert voor de gemeente, de samenleving, het lokale bedrijfsleven en Nederland.

Johan van de Heijning, senior Adviseur Ruimtelijke strategie bij Antea Group ons vertellen over de energietransitie, aan de hand van het project Energielandgoed Wells Meer. 

De energietransitie is in volle gang, maar gaat niet snel genoeg om de gestelde doelen te halen. Een deel van Nederland ziet volop kansen, een ander deel vooral bedreigingen. De energietransitie loopt op veel plaatsen tegen haar ruimtelijke, technische en maatschappelijke grenzen aan. Het verhaal van de energietransitie als oplossing voor wereldwijde klimaatverandering op zichzelf ontbeert de kracht voor een fundamentele doorbraak. De ‘propositie’ is nog te dun. Waardecreatie op meerdere terreinen is volgens Antea Group de sleutel tot versnelling. Het verhaal moet breder en dieper worden, anders blijft een doorbraak uit!

Het Energielandgoed Wells Meer is een prachtig voorbeeld van hoe de kleine gemeente Bergen (L) de opgave voor de energietransitie inzet als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling die op vele fronten meerwaarde oplevert voor de gemeente, de samenleving, het lokale bedrijfsleven en de B.V. Nederland. Johan van de Heijning is vanuit Antea Group als projectleider sinds 2017 aan het project verbonden en laat u zien hoe de gemeente Bergen dit op unieke wijze aanpakt, erin slaagt een substantiële bijdrage te leveren aan de Limburgse opgave, en hierbij provincie, netbeheerders, buurgemeenten en kennisinstellingen aan zich te binden.

Cookie-instellingen